het vervoer van de tafel en de toonbroden

Het volk Israël heeft in haar tocht door de woestijn vele standplaatsen aangedaan. Dit betekende dat zij het kamp telkens moesten afbreken en weer opbouwen, maar dit gold ook voor de tabernakel. Hiervoor waren specifieke voorschriften gegeven, die we dan ook in de bijbel beschreven vinden. Met betrekking tot het vervoer van de tafel en de toonbroden wordt er iets opmerkelijks gezegd.

Numeri 4
7 Zij zullen ook op de toontafel een kleed van hemelsblauw uitspreiden, en zullen daarop zetten de schotels, en de reukschalen, en de kroezen, en de dekschotels; ook zal het gedurig brood daarop zijn.
8 Daarna zullen zij een scharlaken kleed daarover uitspreiden (…)

hemelsblauw, purper en scharlaken
Opmerkelijk is dat we in de Schrift talloze keren de combinatie hemelsblauw, purper, en scharlaken vinden. Hemelsblauw als uitbeelding van hemelse dingen, rood als uitbeelding van aardse zaken en purper (de mengkleur van rood en blauw) als uitbeelding van de Middelaar, die hemel en aarde verbindt. Ook in de beschrijving van de tabernakel vinden we deze combinatie vele malen. Zie bijvoorbeeld: Ex.26:1, 31 en 36; 27:16; 28:5,6,8,15 en 33, enz.)

geen purper, maar…..
Dan moet het ons opvallen dat het bij het vervoer van de tafel en de toonbroden net iets anders is. Daar wordt gesproken van een hemelsblauw kleed en een scharlaken kleed. Daartussen bevind zich geen purperen kleed, maar bevinden zich de toonbroden en de attributen, zoals kroezen (kommen). Door de aanwezigheid van kroezen wordt verondersteld dat er ook wijn aanwezig was op de tafel. Het brood, en de wijn, nemen de plek in van het purper. Christus is de Middelaar, purper is de kleur van de Middelaar en brood en wijn zijn een uitbeelding van dat wat de Middelaar uitdeelt. Het is een type van wat de Middelaar van het nieuwe verbond (Hebr.9:15), de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek (Hebr.7:17, 8:1) voortbrengt (Gen.14:18): leven en overvloed, dat we vinden in Zijn woord!