1 Kor.15:8-10 –> de laatste apostel

Na alle verschijningen die Paulus opnoemt, zegt hij dat de Heer als laatste aan hem verschenen is. Tussen hem en de anderen zat een periode van een aantal jaren en daarom zegt hij ook, dat de Heer aan hem verscheen, als het ware als aan een misgeborene.

Paulus was een tegenstander van Christus en vervolgde de ecclesia. Zijn roeping was een demonstratie van Gods genade. Paulus werd dan ook het beheer van de genade van God toevertrouwd.