ingezoomd: 1 Kor.9:13-15 –> Paulus’ ideaal

Paulus noemt een laatste voorbeeld uit de Schrift om te laten zien dat degenen die het evangelie verkondigen, daar ook van mogen leven. Hij laat zien dat het zo ook werkte in het heiligdom in ‘oudtestamentische tijden’. De priesters aten immers van de toonbroden in de tempel. Zo is het ook nu in de geestelijke tempel: de ecclesia. Ook daar mogen degenen die het woord verkondigen, ervan leven. Maar Paulus zegt dit niet om daar een beroep op te doen. Hij vroeg nooit om ondersteuning! En hij legt uit waarom.