inleiding – Hand. 17:11–> onderzoeken van de Schriften

Inleidende video over hoe ik de komende tijd bijbelteksten of gedeelten onder de loep wil leggen en laten zien wat er nu écht staat geschreven. Dit doe ik met het programma ‘Interlinear Scripture Analyzer” (ISA) en in de video geef ik een illustratie naar aanleiding van Hand.17:11.