het zwaard van Goliath

De overwinning van David op Goliath is een type van de overwinning van Christus, de Zoon van David, op de tegenstander. Goliath was een reus die Gods volk belasterde en daarmee de levende God zelf (1 Sam.17:26,45). Hij stelde zich tegen God en verhief zichzelf boven God (2 Thess.2:4). David is een uitbeelding van Christus, maar ook de steen waarmee hij Goliath versloeg is dat (Dan.2:44-45; Hand.4:11).

Goliaths wapen
David kwam slechts met een slinger en een steen. Van Goliath lezen we dat hij een machtig wapen had, een zwaard. We lezen in de geschiedenis dat David met het zwaard van de Filistijn zelf zijn eigen hoofd eraf hakt (1 Sam.17:51).

Genesis 3
15 En Ik zal  vijandschap zetten tussen u en de vrouw,
en tussen uw zaad en haar Zaad;
Dat zal u de kop vermorzelen (…)

Mooi is ook om te zien hoe de tegenstander verslagen wordt met zijn eigen wapen, de dood. Als de  oversten van deze aeon hadden geweten dat de Zoon van David juist door de dood (heen) de overwinning zou behalen, zouden ze Hem niet gekruisigd hebben (1 Kor.2:8). Het zwaard kostte Goliath de kop, door op te staan uit de dood, stelt Christus de dood buiten werking en brengt Hij leven en onvergankelijkheid aan het licht (2 Tim.1:10), voor elk schepsel (1 Kor.15:22).

Hebreeën 2
14 (…) opdat Hij door de dood degene, die de kracht heeft van de dood, dit is: de Duivel, buiten werking zou stellen.