1 Kor.5:3-5 –> overleveren aan Satan, opdat…

Paulus spreekt niet degene met verkeerde praktijken aan in de ecclesia van Korinthe, maar degenen die een verkeerde houding hadden tot datgene wat er gepraktiseerd werd. In een gezonde situatie blijft zoiets niet bestaan.

Paulus moedigt hen aan diegene die dat kwaad bedrijft over te leveren aan Satan. Dat klinkt zwaar, maar het heeft een positief doel. En dat doel werd ook bereikt, zien we in de 2e Korinthe brief.