de schaduw en het lichaam

In Hebreeën 10:1 zegt de schrijver van de Hebreeën brief dat de wet, het oude verbond, slechts een schaduw heeft van toekomende goederen. De wet wees vooruit op zaken die toen nog moesten komen. In één van de gevangenisbrieven van Paulus, de Kolossenzen brief, zegt Paulus iets vrijwel identieks. Ook hier gaat het over de wet en haar bepalingen:

Kolossenzen 2
16 Laat dus niemand u oordelen in spijziging of in drinken, of op het punt van  een feest, of van nieuwe maan of van sabbatten.
17 Die een schaduw zijn van toekomende dingen, echter het lichaam is van de Christus.

het lichaam
De bepalingen onder de wet, zijn een schaduw van de toekomende dingen. Wat onder de wet nog toekomst was, is nu vervuld. Waar het voorafschaduwingen van zijn, staat er ook: echter het lichaam is van de Christus. Deze bepalingen wijzen vooruit naar Christus en Zijn lichaam.

Wie een schaduw ziet, weet dat er meer moet zijn. Een schaduw wijst op licht! Waar onder de wet nog slechts de schaduw zichtbaar was, zichtbare contouren en duister in zichzelf, daar is nu het lichaam van Christus werkelijkheid. Alle bepalingen onder de wet wijzen op de één of andere wijze op Christus en Zijn lichaam. Al Gods beloften worden in de Christus vervuld, in Christus en de ecclesia!

2 Korinthe 1
20 Want zovele beloften van God er zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: amen (…)