2 Kor.4:17-18 –> de korte tijd vs onze aeonische heerlijkheid

Ons leven hier op aarde is per definitie kort. De Schrift vergelijkt het dan ook met een ademtocht, of met het gras, dat opkomt en verdort. Hoe anders wordt er gesproken over onze toekomstige heerlijkheid. Die twee zijn niet met elkaar te vergelijken. Onze toekomstige heerlijkheid overtreft alle verdrukking en lijden van het aardse bestaan. Kwantitatief en kwalitatief!

Ik maak mijn video’s in het programma OBS. De laatste tijd zit daar regelmatig een vervelend geratel in. Ook in deze video. Ik ben er nog niet achter wat het is. Excuus.