2 Thess.3:16-18 slotwoord: de Heer van de vrede!

In deze laatste woorden van de brief, sluit Paulus de brief af, zoals hij deze ook begonnen is: met genade en vrede. Hoe kunnen we vrede hebben onder alle omstandigheden en door alles heen? We hebben een God van vrede en een Heer van vrede!