2 Thess.3:13-15 geen omgang met…

Zij die zeggen broeders te zijn, maar geen gehoor geven aan het woord, zouden we vermijden, zegt Paulus op meerdere plaatsen en ook hier in 2 Thessalonicenzen. We zouden ons niet vermengen met hen. Het doel hiervan is positief: zodat ze geattendeerd zouden worden.