Jozef (Genesis 37-50): inleiding

De komende tijd wil ik de geschiedenissen van Jozef bespreken. Jozef is een geweldig type van ‘de ware Jozef’, de Heer Jezus Christus. In het leven van Jozef zien we hoe hij door verwerping en vernedering uiteindelijk terechtkomt op een verhoogde positie. Net als Christus, die Zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf heeft aangenomen, aan de mensen gelijk geworden is en daarom door God uitermate verhoogd is. En zoals aan Jezus is geschonken de naam boven alle naam (Fil.2:9-11), zo ontving ook Jozef een nieuwe naam (Gen.41:45).

Jozefs in het Egypte
Eerst bevindt Jozef zich in Egypte, buiten het zicht van het huis van Jakob, dat meent dat hij dood is. Dat is de positie van Christus nu: verworpen door Israël en onder de natiën (Kol.1:27). In de toekomst zal Israël alsnog haar Messias ontmoeten. Zij zullen zich afvragen wie Hij is (Zach.13:6) en Jezus Christus zal zich aan hen bekend maken, zoals ook Jozef zich ooit bekendmaakte aan zijn broers.

Jozefs verhoging
Jozef die regeert in Egypte, is een schitterende illustratie van de Messias die Zijn Koninkrijk zal vestigen. Eerst komt het huis van Jakob tot Jozef en krijgen zij hun eigen land. Maar ook al het andere land wordt het bezit van Jozef. Zo zal Israël zich tot haar Messias bekeren en vanuit het land zal Christus deze hele wereld en alle volkeren onderwerpen en tenslotte een volmaakt Koninkrijk overdragen aan God, de Vader.

illustratie van Christus
Zoals je ziet is Jozef een geweldige voorafschaduwing van de Zoon van David, Jezus Christus, en zijn de grote lijnen hiervan in een aantal zinnen weer te geven. Maar in de komende blogs wil ik gedetailleerder op deze hoofdstukken ingaan, omdat ook alle details van het leven van Jozef verwijzen naar Hem, die God zou toevoegen, want dat is de betekenis van de naam van Jozef: JAHWEH voegt toe.