Safenath-Paneach = Redder van de wereld!

In Genesis 41 krijgt Jozef een andere naam van Farao. Naamsveranderingen komen nog al eens voor in de bijbel en hebben altijd betekenis. Jozef is een uitbeelding van Christus, die de Naam ontving boven alle naam. Jozefs nieuwe naam betekent: ‘Redder van de wereld’. Maar ook ‘uitlegger van verborgenheden’.