één rechtvaardige daad

In Romeinen 5 worden een aantal tegenstellingen tussen Adam en Christus genoemd, waarin Adam een type (:14) is van Christus. Zo wordt in vers 18  één misstap van Adam gesteld tegenover één rechtvaardige daad (of: rechtvaardigheid) van Christus. En in vers 19 de ongehoorzaamheid van de ene mens tegenover de gehoorzaamheid van de Ene.

Q&A
Vraag: wat is ‘één rechtvaardige daad’ uit vers 18 en ‘de gehoorzaamheid van de ene’ uit vers 19?
Antwoord: geloof.

In Hebreeën vinden we een uitleg wat zonde (=misstap) en ongehoorzaamheid ten diepste is. Daar wordt het volk Israël als voorbeeld gesteld:

Hebreeën 3
17 Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn?
18 En aan wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren?
19 Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege ongeloof.

ongeloof
We zien hier dat Israël gezondigd had, het volk was ongehoorzaam en dat was ongeloof. Bij Adam was dit ook het geval en dat vinden we beschreven in de vergelijking van Rom.5:18-19. Daar tegenover staat de rechtvaardige daad van Christus, de laatste Adam, Zijn gehoorzaamheid en dat was geloof. Het geloof van Jezus Christus, een onderwerp dat Paulus al eerder had aangesneden in de Romeinen brief:

Romeinen 3
22 een rechtvaardigheid van God, echter, door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid.

En God rekent geloof tot rechtvaardigheid (Rom.4:5)