Richteren 13:8-14 twee keer, twee helften…

Dit eerste hoofdstuk is inleidend en gaat erg langzaam. In tegenstelling tot de drie hoofdstukken over Simson die nog volgen, want daarin volgen de gebeurtenissen elkaar in rap tempo op. Het verhaal van de aankondiging van Simsons geboorte is eigenaardig en ook enigszins vermakelijk. Een boodschapper van God is verschenen aan de vrouw van Manoach, maar Manoach was daar niet bij en vraagt aan God om de engel nog eens te sturen. In het volgende gedeelte komt de man van God, maar wéér eerst tot de vrouw. En als zij Manoach er dan bij haalt, heeft hij niets anders te melden dan bij zijn eerste verschijning.

Richteren 13
8 Toen smeekte Manoach tot JAHWEH en hij zei: O, mijn Heer, de man van God die U zond, laat hem alstublieft opnieuw tot ons komen en dat hij ons onderricht wat wij zullen doen voor de knaap die geboren zal worden.
9 En God hoorde naar de stem van Manoach en de boodschapper van God komt opnieuw tot de vrouw als zij zit in het veld, en Manoach, haar man, was niet met haar.
10 En de vrouw haastte zich en zij rende en zij vertelde het aan haar man en zij zei tot hem: zie, de man die op die dag aan mij verscheen, kwam tot mij.
11 En Manoach stond op en hij ging achter zijn vrouw aan en hij kwam bij de man. En hij zei tot hem: Bent u de man die tot de vrouw sprak? En hij zegt: Ik ben het.
12 En Manoach zei: Nu zullen uw woorden komen. Wat zal de gewoonte van de knaap worden en zijn daad?
13 En de boodschapper van JAHWEH zei tot Manoach: Voor alles wat ik sprak tot de vrouw zal zij zich in acht nemen.
14 Van alles wat uitgaat van de wijnstok zal zij niet eten en wijn en sterke drank zal zij niet drinken, en niets onreins eten. Alles wat ik haar als instructie gaf zal zij in acht nemen.

nadruk
Het lijkt wat vreemd dat de boodschapper twee maal verschijnt aan Simsons ouders. Op Simsons geboorte en de aankondiging daarvan, komt daardoor veel nadruk te liggen. Dat is omdat Simson een uitbeelding is van Jezus, van Zijn geboorte tot aan Zijn dood (13:7).
Maar ik denk dat hier nog meer achter steekt. De boodschapper geeft twee keer instructies en dat bepaald ons bij het feit dat ook God twee keer Zijn instructies gaf op de stenen tafelen. Twee keer gaf God Zijn wet, in het Grieks: deutero-nomium. Het is een uitbeelding van het tweede verbond, het nieuwe verbond dat God zou geven en waarin Hij al Zijn beloften zou vervullen.

twee
Wie de geschiedenis van Simson aandachtig leest, wordt erbij bepaald dat de twee (keer) een grote rol speelt in het verhaal van Simson. Zonder hierin volledig te zijn: Simson gaat twee keer naar Timna (14:1,5), de leeuw wordt in tweeën gescheurd (14:6) en Simson geeft een tweeledig raadsel (14:14) met een tweeledig antwoord (14:18). Maar er zijn ook twee raadsels, want het antwoord op het raadsel is ook een raadsel (14:18). Er is sprake twee nieuwe touwen (15:13), twee koperen ketenen (16:21) en twee vossen met de staarten aan elkaar gebonden (15:4). Simsons beide ogen worden uitgestoken (16:21) en er is ook twee keer sprake van een Nazireeërschap, want Simsons haar groeide weer aan nadat Delilah het had afgeknipt en hij ontving een tweede keer kracht. En dan zijn er nog wat voorbeelden, die minder voor de hand liggen, zoals het kaakbeen waarmee Simson duizend man versloeg. Een kaak bestaat immers ook uit twee delen: een onder- en bovenkaak. Enz. enz.

eerste en tweede komst
Eerder liet ik al zien dat Simson een uitbeelding is van Jezus van Nazareth in Zijn eerste komst. Alle dubbelen en tweevouden zijn verwijzingen naar dat er meer moet zijn. Er zou nog een tweede (komst) moeten komen. Of anders gezegd: Zijn komst zou worden onderbroken. Tussen de twee helften bevindt zich iets. Bij de leeuw is dit honing. Bij de ezelskaak stroomt er water uit. Beiden zijn uitbeeldingen van het levende woord van God en verwijzend naar de opgewekte Christus. Dat vinden we dus ook verborgen in deze geschiedenissen, maar Simson is vooral een type van de Heer in Zijn eerste komst, waarin Hij een begin maakte met de verlossing van Israël (13:5)