het geheim van het evangelie 🔈📹

Paulus zegt in Efeze 6 dat hij een ambassadeur is in een keten voor het geheim (of: de verborgenheid) van het evangelie. Deze wereld toont haar vijandschap door Gods ambassadeur gevangen te zetten. In de wereld is dit een handeling die met vijandschap beantwoord zou worden en de aanleiding zou kunnen zijn tot een oorlog. Maar wat is Gods antwoord? Hij verkondigt vrede aan deze wereld!
Het geheim van het evangelie dat Paulus mocht bekendmaken, blijkt de boodschap te zijn aan een vijandige wereld dat God in Christus deze wereld met Zich verzoent.

Audio
PowerPoint