Richteren 16:4 Simson en Delilah

Nu volgt de waarschijnlijk bekendste geschiedenis van Simson, die van Simson en Delilah. Het verhaal spreekt nogal tot de verbeelding en zal daarom niet snel ontbreken in kinderbijbels. Ook is het meerdere keren verfilmd. Het is de geschiedenis waarin Simson zijn geheim prijsgeeft aan de vrouw, die hij liefhad. Voor de meesten is de les die men trekt uit deze geschiedenis, dat het dom was van Simson, dat hij vanwege zijn liefde voor haar zijn geheim met haar deelde. Maar wat deed Simson dan verkeerd? Je kunt hem misschien verwijten dat hij naïef was, maar weten we allemaal niet dat liefde blind maakt? Het is Delilah die kwade bedoelingen had. Zij leverde Simson over voor veel geld (>zilverstukken).

Richteren 16
4 En het gebeurde daarna dat hij een vrouw liefhad in het dal van Sorek, en haar naam was Delilah.

wijnstok
Sorek betekent wijnstok. Simson zou als Nazireeër geen wijn drinken, omdat dit een uitbeelding is van nieuw leven of opstandingsleven. Simson is vooral een type van Jezus van Nazareth, in zijn eerste komst en niet van de opgewekte Christus.
De wijnstok is datgene dat wijn zou voortbrengen en wordt in verband gebracht met Israël (Hos.10:1). Aan hen waren immers de woorden van God toevertrouwd (Rom.3:2). Sorek heeft dus alles met Israël te maken, zoals we ook zagen dat de vrouwen die we eerder tegenkwamen bij Simson, een uitbeelding zijn van Israël.

de zon gaat onder in de nacht
Delilah is de enige van de drie vrouwen waarvan we haar naam kennen. Haar naam schijnt zoiets te betekenen als traag. Zij is een uitbeelding van Israël dat haar Messias immers overleverde. Van hen wordt gezegd dat zij traag waren van hart en oren (Luk.24:25; Hebr.5:11) en niet geloofden.
Maar Delilah is ook afgeleid van het woord laylah en dat betekent nacht. Simsons naam heeft met de zon (>shemesh) te maken. Deze geschiedenis is dan ook een illustratie van het licht van Israël (Jes.10:17), dat kwam tot Zijn volk, maar onderging in de nacht (Joh.9:5).