de onbekende God 🔈

In het boek Handelingen vinden we diverse toespraken van de apostelen en ook van Paulus. Één van de bekendste is wellicht de toespraak uit Handelingen 17  die Paulus houdt in Athene voor een aantal Griekse filosofen. We vinden daar beschreven dat Paulus Athene doorkruist en ziet dat de stad vol afgodsbeelden is. Ook ziet hij een leeg voetstuk waarop staat ‘aan de onbekende God’. Het is voor Paulus de aanleiding om een uiteenzetting te geven over dé God, die zij niet kennen.

Paulus verkondigt hen de voor hen onbekende God. Zij hadden talloze goden, maar een god die zijn macht moet delen, is geen God in de absolute zin van het woord. Paulus kent deze God wel en maakt Hem aan hen bekend. Ook in onze dagen is deze God nauwelijks bekend. Het is de God, die de oorsprong en bestemming van alles en allen is.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 3 juli 2016