Zijn naam eer aandoen

Wij kennen in het Nederlands het spreekwoord zijn naam eer aandoen. Het betekent dat iemand precies doet wat je van hem zou verwachten, op basis van zijn naam, dat wil zeggen: zijn reputatie. Hoe letterlijk is dit het geval voor God de Vader, die Zijn naam, dat is de naam van Zijn Zoon Jezus, eer aandoet. Jezus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Yehoshua, en dat betekent: JAHWEH redt of: JAHWEH is Redder.

God heeft aan Jezus Zijn eigen naam verbonden en Hem deze naam gegeven. Het is daarom met recht dat Paulus zegt dat Hij de naam heeft ontvangen boven alle naam:

Filippenzen 2
10 opdat in de naam van Jezus (= Yehoshua = JAHWEH redt) zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader!

Elke knie zal buigen, want God is de Redder van alle mensen (1 Tim.4:10). Hij redt allen door Zijn Zoon, Jezus Christus. God doet de naam van Jezus eer aan door allen te redden. Hij redt is immers wat Zijn naam betekent. Laten wij daarom ook Zijn naam eer aandoen, Hem erkennen als Redder en Hem daarvoor de eer geven.