het Koninkrijk van de hemelen 🔈

In deze studie volgen we de lijn van de beloften aan Abraham, Izak en Jakob. God beloofde hen een land, een groot nageslacht en andere zegeningen. Later in de bijbelse geschiedenis worden deze beloften uitgebreid en aan David wordt een koningshuis beloofd. Iemand uit zijn nageslacht, dé Zoon van David, zou voor de aeon op de troon in Jeruzalem zitten en een Israëlitisch wereldrijk regeren. Israël zou worden tot een priesterlijk Koninkrijk.

Ook de profeten spreken op veel plaatsen en op veel manieren over dit komende Messiaanse rijk van vrede. Vooral Daniël werpt hier een bijzonder licht op. Hij spreekt ervan dat de God van de hemelen een Koninkrijk zou oprichten, een Koninkrijk onder de gehele hemelen. Wanneer Johannes de Doper en Jezus in het nieuwe testament proclameren dat het Koninkrijk van de hemelen nabij is gekomen, weten we dan ook waarover dit gaat.

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 11 februari 2016