Saulus op weg naar Damascus 🔈

Saulus wordt op weg naar Damascus overweldigd door Gods genade en hij wordt van een vervolger van de Gemeente van God, apostel en dienaar van diezelfde Gemeente. Maar liefst drie keer vinden we in het verslag van Handelingen deze geschiedenis beschreven. In deze studie hebben we deze drie gedeelten naast elkaar gelegd.

Na de pauze een studie over een gedeelte uit 1 Koningen 19 dat handelt over Elia die ook op weggaat naar Damascus. Paulus haalt dit Schriftgedeelte aan in Romeinen 11.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  19 november 2017