uit geloof leven 🔈

De Galaten waren eens gelovigen geworden door het evangelie dat Paulus tot hen gesproken had. Nadat Paulus vertrokken was, kwamen er leraren die deze gelovigen uit de natiën wilden ‘verjoodsen’. Hun boodschap was dat men nu rechtvaardig moest leven door de inzettingen van de wet te houden. Paulus gaat hier allerminst ’tactisch’ mee om, maar noemt hen dwazen en betoverd. Wat onder de Galaten geleerd werd en waar Paulus dwars tegenin gaat, is nog steeds hetgeen algemeen geleerd wordt in het christendom.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint 

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 4 maart 2018