Ef. 1:22-23 –> de ecclesia, die Zijn lichaam is

In de laatste verzen van Efeze 1 laat Paulus zien dat twee Psalmen (8 en 110) met geweldige voorzeggingen over de Messias, niet slechts over Christus gaan , maar over Hoofd en lichaam. Christus is niet compleet zonder Zijn lichaam!