Rom. 8:17 –> samen-lotbezitters van Christus

Paulus schrijft in de Romeinen brief dat wij lotbezitters/erfgenamen van God zijn. God geeft ons een lotbezit. Dat dit meer dan ‘eeuwig leven’ is, blijkt uit de toevoeging: wij zijn samen-lotbezitters/erfgenamen van Christus. Alles wat aan Christus beloofd is en gegeven wordt, is ook ons deel!