Ef. 3:6 –> het geheim onthuld!

In Efeze 3 maakt Paulus iets bekend met betrekking tot de natiën dat altijd verborgen was gebleven. Vaak wordt gezegd dat wij als gelovigen delen in de zegeningen van Israël. Maar Paulus laat zien dat het anders zit. We delen in de zegeningen en beloften in Christus Jezus. Adembenemend!