Ef. 3:3 –> verborgen en geopenbaard

Één van de grote onderwerpen van de brieven van Paulus is de verborgenheid of het geheim(enis). Paulus mocht verborgen zaken bekend maken die hem door Christus Jezus geopenbaard waren. In deze video laat ik zien wat deze twee Griekse woorden, die vertaald zijn met verborgenheid en openbaring, betekenen.