Spr.3:5-6 –> vertrouw op YAHWEH met heel je hart

Wanneer we op God vertrouwen en Hem kennen in al onze wegen, zal Hij onze wegen recht maken. Dat impliceert ook dat onze wegen niet recht zijn. Het gaat wellicht in tegen ons verstand maar God doet alles meewerken ten goede, zoals Paulus dat ook zegt in Rom.8:28. Vertrouw Hem daarin!