1 Kor.1:30-31 –> wie roemt, laat hij roemen in de Heer!

Uit Hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn, is de conclusie waarmee Paulus zijn betoog in 1 Korinthe 1 afsluit. Alles wat wij zijn en wat wij ontvangen, is uit Hem. Opdat het zal zijn: wie roemt, laat hij roemen in de Heer!