1 Kor.12:12 –> Paulus herdefinieert het begrip: ‘de Christus’

Paulus mocht een geheim bekend maken dat tot dan toe onbekend en verborgen was gebleven. In de brieven waarin hij dit uiteenzet, gebruikt hij lange zinnen, met veel tussenzinnen. Het is een grootse en veelomvattende boodschap met veel aspecten, die op veel manieren te omschrijven is. Maar soms is het goed om eens uit te zoomen en het kort en krachtig samen te vatten. Dat doe ik in deze video.