Gods rechtvaardigheid

Gods rechtvaardigheid spreekt niet over Zijn rechtvaardigheid met betrekking tot onze daden, maar Gods rechtvaardigheid spreekt over Zijn rechtvaardigheid met betrekking tot Zichzelf, tot Zijn daden. Hij gaat uitvoeren wat Hij heeft beloofd. God gaat recht doen met betrekking tot wat Hijzelf heeft gesproken.

Romeinen 1
16 Want ik schaam mij niet voor het evangelie (…)
17 Want Gods rechtvaardigheid wordt daarin geopenbaard…

straf?
Als men spreekt over Gods rechtvaardigheid wordt dit vaak gezien als Gods straf op de zonden en schuld van de mensheid. God kan niet zomaar vergeven en daarom moet Hij straffen, is dan het idee. Met de kwalijke lering tot gevolg dat Jezus Christus die straf plaatsvervangend voor ons zou hebben gedragen, zodat God ons nu kan vergeven. Maar dit is een onbijbelse lering. Gods rechtvaardigheid heeft niets te maken met onze schuld die vereffend zou moeten worden. Gods rechtvaardigheid houdt in dat Hij recht doet aan Zijn woord en aan Zijn beloften.

het evangelie van God, van Zijn Zoon
Het goede bericht is het evangelie van God (1:1), van Zijn Zoon (1:3) en het betreft wat God tevoren beloofd had in heilige Schriften (1:2). God vervult Zijn beloften in Zijn Zoon en daarom heet het ook: het evangelie van Zijn Zoon (1:9).

Romeinen 3
21 Maar nu, is los van wet, rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, waarvan de wet en de profeten getuigen…

los van wet
Gods rechtvaardigheid is geopenbaard, los van wet. Gods rechtvaardigheid heeft dus niets te maken met ons en onze werken, maar wordt buiten de wet (en dus ook: werken van wet) om onthuld. Het heeft niets van doen met onze prestatie, maar onthult Zijn werken.

getuigenis van wet en profeten
Gods rechtvaardigheid was echter wel voorzegd in de wet en ook in de profeten. Het zijn juist de beloften die daarin gedaan zijn, waaraan Hij recht doet, door ze te vervullen (Hand.13:32).

Psalm 22
31 En zij zullen zijn rechtvaardigheid vertellen aan een volk dat geboren zal worden, omdat Hij het gedaan heeft.

Psalm 98
2 JAHWEH heeft Zijn redding bekendgemaakt, Hij heeft voor de ogen van de natiën zijn rechtvaardigheid onthuld.

redding
Het vers uit Psalm 98 is een parallellisme, een tweetal zinsdelen, die beiden hetzelfde zeggen, maar met andere woorden. Zo zien we reeds in de Psalmen geprofeteerd dat de rechtvaardigheid van God Zijn redding betreft, die Hij openbaart aan alle natiën.

Zoals we al zagen, opent Romeinen met het onderwerp van de brief, namelijk het evangelie van God, van Zijn Zoon en dat in dat evangelie Gods rechtvaardigheid wordt onthuld. Paulus vervolgt dan ook in Romeinen 3:

Romeinen 3
21 Maar nu, is los van wet, rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 rechtvaardigheid van God echter, door geloof van Jezus Christus, tot allen die geloven, want er is geen onderscheid.

geloof van Jezus Christus
De meeste vertalingen geven hier weer met: het geloof in Jezus Christus, maar dat is onjuist. Er staat een 2e naamval en het moet zijn: het geloof van Jezus Christus. Een levensgroot verschil! Want bij het geloof in Jezus Christus zou het gaan om ons geloof, terwijl het geloof van Jezus Christus spreekt van Zijn geloof!

zie, Ik kom, om Uw wil te doen
God heeft Zijn rechtvaardigheid geopenbaard en Jezus Christus vertrouwde daarop en gaf Zich daar volledig aan over. Jezus Christus herkende Zichzelf in de Schriften: toen zei Ik: zie, hier ben Ik om Uw wil te doen, o God, in de boekrol staat van Mij geschreven (Hebr.10:7).
Hij is gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis (Fil.2:8), vanwege de vreugde die Hem was voorgesteld (Hebr.12:2). God zou Zijn beloften vervullen door Hem op te wekken en Hem de allerhoogste positie te geven (Fil.2:9).

redding en rechtvaardiging van allen
Gods rechtvaardigheid, door het geloof van Jezus Christus, is de garantie van de redding en rechtvaardiging van allen.

Romeinen 3
23 want allen zondigden en hebben tekort aan de heerlijkheid van God,24 en worden, om niet, gerechtvaardigd in zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.