de Heer is nabij

Meerdere keren roept Paulus zijn lezers in de Filippenzen brief op zich te verblijden en dan ook nog eens: altijd. Extra bijzonder wordt dit als we ook nog eens de omstandigheden bezien waaronder Paulus dit deed. Om er enkele te noemen: hij spreekt van jaloezie en ruzie (1:15), schreef deze brief in gevangenschap (1:17), onzekerheid over blijven leven of sterven (1:20), onder tranen, zich bewust dat velen vijanden van het kruis van Christus zijn (3:18), enz. 

Deze blijdschap is geen gevolg van omstandigheden, maar is er onder alle omstandigheden. Ze ligt namelijk vast in Hem, in de Heer. Hij is onze Heer, wij zijn Zijn eigendom en behoren Hem toe:

Filippenzen 4:4-7
4 Verheug je in de Heer – altijd! Weer zal ik het uitspreken: Verheug je!
5 Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij.
6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en smeekbede, met dankzegging bekendgemaakt worden bij God.
7 En de vrede van God, die superieur is aan elk denken, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.

Hij is nabij
Onze bijbels kennen een indeling in verzen, maar in de oorspronkelijke geschriften is dit niet het geval. De frase: de Heer is nabij, is dan ook niet een zin die alleen bij vers 5 hoort, maar ook bij het voorgaande en navolgende. We kunnen ons altijd verheugen, want Hij is nabij (:4), we kunnen naar alle mensen inschikkelijk zijn, want Hij is nabij (:5).

Ook hoeven we ons geen zorgen te maken, want Hij is nabij (:6). Alle omstandigheden en al onze verzoeken kunnen we bij Hem brengen, onder dankzegging dat Hij God is en alles in Zijn hand heeft. Bij Hem gaat er niets mis en daarom weten we dat alles past in Zijn bedoeling en plan (Ef.1:11).

vrede
Wanneer we dat beseffen, ervaren we vrede (:7). Omdat we niet voor onszelf hoeven te zorgen, maar Hij voor ons zorgt. Dat Hij een plan en bedoeling heeft met alles, gaat ons denken en verstand natuurlijk ver te boven. Onze gedachten kunnen met ons aan de haal gaan, door zorgen die we hebben over grote en kleine dingen. Geef het over aan Hem, Hij is God en dat besef zal je hart en gedachten verzekerd bewaren. Beschermd, veilig en onaantastbaar!