leven uit geloof

Veel gelovigen denken een richtlijn nodig te hebben en leven daarom onder de wet van het oude verbond. Maar de Schrift leert op vele plaatsen dat wij niet onder de wet leven. Voor sommigen lijkt dat een probleem, want hoe zou een gelovige dan leven? Daar geeft Paulus in zijn brieven een antwoord op.

Romeinen 1
17 (…) De rechtvaardige zal uit geloof leven.

uit geloof
De rechtvaardige, dat wil zeggen: de gelovige, want God rekent geloof tot rechtvaardigheid, zal uit geloof leven. Deze frase vinden we ook in Gal.3:11-12 en Hebr.10:38, maar het is een uitspraak die aangehaald is uit het boek van de profeet Habakuk, een profeet van (notabene) het oude verbond, zie Hab.2:4.

Door een leven onder de wet wordt de mens niet gerechtvaardigd (Gal.2:16) en wordt men niet tot volmaaktheid gebracht (Hebr.10:1). Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Hoe werkt dat dan, wat betekent dat in de praktijk, zou iemand kunnen vragen. De schrijver van de Hebreeën brief geeft een beschrijving van wat geloof is:

Hebreeën 11
1 Het geloof echter is de aanname van de dingen, die men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet.

geloofshelden
Maar wat betekent dit nu precies in ons praktisch leven? Daar geeft de Schrift geen exact antwoord op, omdat een leven uit geloof voor iedereen in de praktijk iets anders betekent. Wel krijgen we in Hebreeën 11 een hele rij “geloofshelden” gepresenteerd waarvan wordt gezegd wat zij in geloof gedaan hebben. Of anders gezegd: wat het geloof in hen bewerkt heeft. Leven uit geloof is voor iedereen anders. Zo leven wij bijvoorbeeld onder andere beloften dan de namen die in Hebreeën 11 worden genoemd en leven wij onder andere omstandigheden.

voorbeelden
De uitkomst van het leven uit geloof van degenen die in dit hoofdstuk genoemd worden, is ook zeer verschillend. Van overwinning (vers 33-34) tot verdrukking en dood (vers 36-38), en van dood tot opstanding uit de dood (vers 35). Waarom staan deze gelovigen en hun daden dan beschreven, wat kunnen wij ervan leren? Dat zij voorbeelden zijn, doordat ze in geloof hun weg zijn gegaan en uit geloof hebben geleefd. Wij zouden niet hun daden navolgen, maar we zouden een voorbeeld nemen aan hun geloof. Zij stonden op Gods beloften.

Hebreeën 11
11 (…) daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.