Johannes de Doper onthoofd

Johannes de Doper was een voorloper van Jezus (Matth.3:1-3) en ook een voorbeeld, in de zin van een model of type van Hem. Johannes zegt: “Ik doop jullie wel in water, maar Hij zal jullie dopen in heilige geest.” (Marc.1:8). Johannes zegt hiermee dat wat hij deed, dopen in water, een voorafschaduwing is van wat de Heer zou doen: dopen in geest. De Heer zou opstaan als Eersteling in overgankelijk leven en dit nieuwe leven zou Hij door Zijn geest geven aan degenen die Hem toebehoren. Het is dan ook niet vreemd dat Herodes, Johannes verwart met Jezus (Matth.14:1-2). Blijkbaar lijken zij erg op elkaar, want Johannes representeert Jezus bij gelijkenis.

Hoofd en lichaam
Als we met die blik de geschiedenis van de onthoofding van Johannes de Doper lezen, zien we dat dit een bijzondere illustratie is van een verborgenheid die de apostel Paulus later zou bekendmaken. Een schitterend plaatje van de Christus, bestaande uit Hoofd en lichaam (Kol.1:18).

gevangenis
Johannes de Doper wordt door Herodes onthoofd in de gevangenis (Matth.14:10; Marc.6:27). De gevangenis is een uitbeelding van de ecclesia (Ef.4:8, vgl: Ef.3:1, 4:1). Het hoofd van Johannes wordt op de geboortedag (=nieuw leven!) van Herodes vanuit de gevangenis naar de feestzaal gebracht (Matth.14:6,11). Johannes’ hoofd en lichaam worden gescheiden.

in de hemel
Wat zou er gebeuren met het Hoofd, Christus, en Zijn lichaam? Deze geestelijke eenheid, zou fysiek gescheiden worden. Vanaf de hemelvaart van de Heer, is Hij, de Opgewekte, in de hemel aan Gods rechterhand: in de feestzaal. Het lichaam van Christus verblijft nog op aarde. Door Hem apart gezet en buitengesloten van de wereld, zoals een gevangenis dat ook is. In de gevangenis maakt Hij via Zijn afgevaardigde, de apostel Paulus, verborgenheden bekend. Zoals ook Jozef dit ooit deed in de gevangenis (Genesis 40).