1 Kor.12:3 Jezus is Heer!

Paulus geeft in dit vers een test om de geestelijke uitingen aan te onderwerpen. Niemand, die door de geest van God spreekt, zegt: Jezus is vervloekt; en niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan door heilige geest.
Wanneer we dit vers naast Filippenzen 2 leggen, zien we dat ooit elke tong van harte zal belijden dat Jezus Heer is. Dat zal een door de geest geleide belijdenis zijn, want immers, niemand kan dat zeggen dan door heilige geest! Ooit zal elk schepsel Hem als Heer (er)kennen.