1 Kor.12:1-2 –> geestelijke uitingen

In dit hoofdstuk vangt een nieuw onderwerp aan. Het gaat over de geestelijke uitingen of gaven. Deze geestelijke uitingen zijn openbaringen van Zijn woord. Toen God alles bekend had gemaakt, waren door Gods geest de Schriften gecompleteerd (2 Tim.3:16), maar toen dat in de beginfase van de ecclesia nog niet het geval was, maakte God door middel van deze geestelijke uitingen (zoals spreken in talen en profetie) gefragmenteerd dingen bekend.

God spreekt in tegenstelling tot de stomme afgoden, zij staan sprakeloos tegenover de Ene God!