nieuw boek: JOZEF, profetische vergezichten

Bij Stichting Evangelie Om Niet is onlangs een nieuw boek uitgekomen met de titel: JOZEF, profetische vergezichtenDit boek is via de website van Evangelie Om Niet te lezen, te downloaden. Ook kan het boek hier besteld worden.

van lijden tot heerlijkheid
In het leven van Jozef zien we hoe hij door verwerping en vernedering uiteindelijk terechtkomt op een verhoogde positie. Net als Christus, die Zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf heeft aangenomen, aan de mensen gelijk geworden is en daarom door God uitermate verhoogd is. En zoals aan Jezus is geschonken de naam boven alle naam (Fil.2:9-11), zo ontving ook Jozef een nieuwe naam (Gen.41:45).

Jozefs in het Egypte
Eerst bevindt Jozef zich in Egypte, buiten het zicht van het huis van Jakob, dat meent dat hij dood is. Dat is de positie van Christus nu: verworpen door Israël en onder de natiën (Kol.1:27). In de toekomst zal Israël alsnog haar Messias ontmoeten. Zij zullen zich afvragen wie Hij is (Zach.13:6) en Jezus Christus zal zich aan hen bekend maken, zoals ook Jozef zich ooit bekendmaakte aan zijn broers.

Jozefs verhoging
Jozef die regeert in Egypte, is een schitterende illustratie van de Messias die Zijn Koninkrijk zal vestigen. Eerst komt het huis van Jakob tot Jozef en krijgen zij hun eigen land. Maar ook al het andere land wordt het bezit van Jozef. Zo zal Israël zich tot haar Messias bekeren en vanuit het land zal Christus deze hele wereld en alle volkeren onderwerpen en tenslotte een volmaakt Koninkrijk overdragen aan God, de Vader. Het mag ons niet verbazen dat alle details die we vinden over het leven van Jozef verwijzen naar Hem, die God zou toevoegen, want dat is de betekenis van de naam van Jozef: JAHWEH voegt toe.