maar Hitler dan?

Iedereen die bekend is met het goede bericht dat God allen op het oog heeft en het heelal met zich verzoent, heeft deze tegenwerping (of een soortgelijke) wel eens gehoord, denk ik. Wordt zelfs Hitler verzoend met God? Dat kan toch niet waar zijn!

Mijn generatie, en natuurlijk ook voorgaande generaties, zijn opgegroeid met mensen die de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt. Voor mijzelf zijn dat bijvoorbeeld mijn opa’s en oma’s geweest. Ik heb hun verhalen gehoord en ook heb ik talloze kinderboeken gelezen waarin de tweede wereldoorlog centraal stond. Nog steeds heb ik boeken over deze periode in mijn boekenkast staan. De beelden staan ons op het netvlies en dat maakt dat Adolf Hitler voor deze generaties de belichaming van het kwaad is.

verdienen?
Maar wanneer men zulke voorbeelden gaat noemen als het over redding en verzoening gaat, is het idee blijkbaar dat sommigen het wel verdienen, maar anderen niet, want die zijn te slecht. Maar wat zegt de Schrift over de positie van heel de mensheid ten opzichte van God?

Romeinen 3
Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd  dat zij allen onder de zonde zijn,
10  zoals geschreven staat:  Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,
11  er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.
12  Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.
(…)
17  en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.
18   De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

genade
Alle mensen
zijn zondaren en zitten wat dat betreft in hetzelfde schuitje. Daarin is geen onderscheid. Rechtvaardiging, redding en verzoening is een zaak van genade, het is om niet. Het is Gods werk en gaat buiten de activiteiten van de mens om, ook buiten zijn werken en zonden. Waar zonde toeneemt, wordt genade juist meer overvloedig, leert de Schrift (Rom.5:20)! En genade is ook hetgeen waarover het vervolg van Romeinen 3 spreekt:

22  namelijk gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.
23  Want allen hebben gezondigd en komen tekort van de heerlijkheid van God,
24  en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.

kijk omhoog!
Wie op de mens ziet, ziet onmogelijkheden. Wie omhoog kijkt en ziet op God, weet dat bij Hem alles mogelijk is (Matth.19:26). De mens veroordeelt, haat, mist zijn doel, is vijandig en zaait dood en verderf. Máár God:

…heeft deze wereld lief (Joh.3:16)
…werkt Zijn plan uit en mist nooit doel (Jes.46:10; Ef.1:11)
…rechtvaardigt alle mensen (Rom.5:18)
…redt alle mensen, de hele wereld (1 Tim.4:10; Joh.3:17)
…maakt allen levend in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (1 Kor.15:22,42-43)
…maakt vrede en verzoent het heelal door het bloed van het kruis  (Kol.1:20)

oordeel
Ook Hitler zal voor Zijn Schepper moeten verschijnen. Wanneer hij daar zal staan voor de grote witte troon (Op.20:11-12), zal openbaar worden wie hij is in het licht van zijn Schepper. Gods oordeel is naar waarheid (Rom.2:2), de waarheid zal aan het licht komen en alles wat verborgen was, zal door God in het gericht worden gebracht (Pred.12:14). God buigt het recht niet (Job 34:11-12), maar Hij doet recht. Dat wil zeggen: alles komt openbaar en zal worden rechtgezet. Het kwaad dat iemand gedaan heeft, zal vergolden worden (Rom.2:8) en dit zal voor velen een ervaring zijn van verdrukking en benauwdheid (Rom.2:9).

oordeel = evangelie
Het is Gods goedheid dat Hij rechtdoet en daarom noemt Paulus het oordeel van God ook evangelie (Rom.2:16). God gaat alles rechtzetten en alles wat kapot is, heel maken. Elk mens zal in dat licht waar alles openbaar wordt maar één ding kunnen doen: zijn knieën buigen voor Hem. Alle vijandschap zal veranderen in vrede en elk schepsel zal van harte belijden dat Jezus Christus  Heer is.

Filippenzen 2
10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
11 en alle tong van harte zou belijden dat Jezus Christus, Heer is, tot eer van God, de Vader!