geen andere weg dan Jezus Christus

De Schrift is er duidelijk over, dat er geen andere weg tot redding is, en geen andere weg tot God de Vader, dan door Jezus Christus. We vinden dit bijvoorbeeld in de volgende teksten:

Johannes 14
6 Jezus zei tot hem: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

Handelingen 4
10 …de Naam van Jezus Christus…
(…)
12 Want er is geen redding in een ander, want ook is er geen andere naam onder de hemel, die werd gegeven aan mensen, waarin wij gered moeten worden.

Dóór Jezus Christus
Het vreemde is dat dit vaak als argument wordt opgeworpen tegen het eveneens bijbelse feit dat God allen op het oog heeft. Terwijl de Schriftplaatsen die vermelden dat God allen op het oog heeft en met allen tot Zijn doel komt, juist verklaren dat God dit bewerkt DOOR Jezus Christus. Een aantal voorbeelden:

  • God wil dat alle mensen gered worden (1 Tim.2:4), want er is één God en één Middelaar van God en mensen, de Mens Christus Jezus (:5). Hij heeft Zichzelf gegeven tot een losprijs voor allen (:6). Hij heeft allen gekocht en betaald en is dus Heer van allen! (Hand.10:36, Rom.10:12). Nadrukkelijk door Jezus Christus dus!
  • De Schrift is er glashelder over dat alle mensen levend gemaakt zullen worden (1 Kor.15:22). Vergelijk 1 Tim.6:13. Dit vers getuigt ook: in Jezus Christus!
  • De Schrift verklaart dat God het al met Zich verzoent (Kol.1:20). Het al = het heelal. Door het bloed van Zijn kruis. Dus ook hier: door Jezus Christus!
  • De levende God is de Redder van alle mensen (1 Tim.4:10). Door wie? Door de Redder der wereld (Joh.4:42, 1 Joh.4:14). Dus ook hier: door Jezus Christus!
  • Allen hebben gezondigd en diezelfde allen worden gerechtvaardigd (Rom.3:23-24) door de verlossing die in Christus Jezus is (vergelijk Rom.5:18). Dus ook hier: door Jezus Christus!