eeuw of eeuwigheid?

De grondtalen waarin de bijbel geschreven is, kent twee woorden die met elkaar overeenkomen. Het is het Hebreeuwse woord olam en het Griekse woord aion. Deze woorden worden in onze bijbelvertalingen met veel verschillende Nederlandse vertaalwoorden weergegeven, vaak zelfs met… Lees verder

samen met Christus

De Schrift vertelt ons op veel verschillende manieren hoe de gelovige één geworden is met Christus. Als gelovige hebben we de hoogste positie ontvangen: ons leven is samen met Christus verborgen in God. We delen in het lot van Christus, de aan Israël… Lees verder