de onbekende God

In het boek Handelingen vinden we diverse toespraken van de apostelen en ook van Paulus. Één van de bekendste is wellicht de toespraak uit Handelingen 17  die Paulus houdt in Athene voor een aantal Griekse filosofen. We vinden daar beschreven… Lees verder

eeuw of eeuwigheid?

De grondtalen waarin de bijbel geschreven is, kent twee woorden die met elkaar overeenkomen. Het is het Hebreeuwse woord olam en het Griekse woord aion. Deze woorden worden in onze bijbelvertalingen met veel verschillende Nederlandse vertaalwoorden weergegeven, vaak zelfs met… Lees verder