Saulus

In Handelingen 7 maken we voor het eerst kennis met Saulus, die later Paulus zou heten. Hij wordt zichtbaar bij de steniging van Stefanus. De naam Stefanus betekent Kroon. Deze geschiedenis is illustratief voor de latere bediening van de apostel Paulus.… Continue Reading

Adam en Christus

Adam en Christus zijn tegenpolen. Adam bracht zonde en dood deze wereld binnen en Christus, de laatste Adam, brengt rechtvaardiging en leven. Dat zijn tegenstellingen, maar er zijn ook overeenkomsten. Beiden zijn hoofd van een mensheid, die alle mensen omvat. Paulus… Continue Reading