Heer-lijke maaltijden 🔈

In de 1e Korinthe brief behandelt Paulus verschillende onderwerpen waarvoor de Korinthiërs correctie nodig hadden: partijschappen, hoererij, onderlinge rechtszaken, de positie van vrouw en man, geestelijke gaven, enz. Steeds weer valt het op dat Paulus hen geen wetten oplegt en hen niet zegt wat ze wel of niet mogen doen, maar dat hij onderwijs geeft hoe de dingen zijn.

Zo waren er ook misstanden rondom de maaltijd die de Korinthiërs hielden. Blijkbaar hield men als onderdeel van de samenkomsten een gemeenschappelijke maaltijd. Maar wat een feestmaal van de overwinning op de dood en een uitdrukking van eenheid in Christus zou moeten zijn, ontaardde in een beschamende vertoning van verdeeldheid. Dit was geen maaltijd in overeenstemming met de Heer (>Heer-lijk dus), houdt Paulus hen voor.

Paulus geeft uitleg over de betekenis van de maaltijd en de betekenis van brood en wijn naar aanleiding van wat hij van de Heer had ontvangen. Wie dit gedeelte gewoon leest zoals het zich aandient, zal concluderen dat ook het kerkelijk ritueel van het “vieren” van “het heilig avondmaal” een wanstaltige vertoning is, die net zomin recht doet aan wat Paulus hier naar voren brengt.

Audio
Presentatie

Geen video beschikbaar