tempel en lichaam

In Efeze 2 gebruikt Paulus twee beelden door elkaar om te illustreren wat de Gemeente (Grieks: ecclesia) is. Hij laat hier de beeldspraak van een lichaam en een tempel door elkaar lopen. De natiën werden onderscheiden van het Joodse volk, door vleselijke verschillen, zoals de besnijdenis (:11-12). De natiën stonden hierdoor “buiten” en hadden geen deel aan de zegeningen van Israël. In de tempel werd deze ongelijkheid tussen Jood en heiden zichtbaar gemaakt door een scheidingsmuur. Paulus zegt dat deze muur nu is weggebroken:

Efeze 2
14 Want Hij is onze vrede, die de beide één maakt en de middenmuur van de stenen omheining afbreekt: 15 de vijandschap in zijn vlees.

nieuwe mens
Nu is in Christus deze verdeling, die vijandschap bewerkt, beëindigd en zijn Jood en heiden één nieuwe mens(heid) in Christus, een geestelijke eenheid. Een vers later spreekt Paulus dan meteen van het andere beeld, de ecclesia als lichaam. Hij zegt hetzelfde, maar dan met andere woorden:

16 en de beiden in één lichaam zou verzoenen met God door het kruis, waarin Hij de vijandschap doodt.

groei en bouw
Zie dan hoe Paulus in de laatste verzen van het hoofdstuk beide beelden door elkaar gooit en gebruikt. Er wordt gesproken over een bouwwerk, met woorden als: huisgenoten, tempel, hoeksteen, enz. Tegelijk wordt daarvan gezegd dat het groeit en onderling samen verbonden wordt, zoals de verbindingen van een lichaam: gewrichten, spieren en pezen.

19 Dus dan zijn jullie geen gasten en bijwoners meer, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
20 die opgebouwd worden op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus de uiterste hoeksteen is,
21 in wie het gehele gebouw groeit en onderling samen verbonden  wordt tot een heilige tempel in de Heer,
22 in wie ook jullie samen gebouwd worden tot een woonplaats van God, in de geest.

Nu we weten dat de tempel en het lichaam beelden zijn van Christus en degenen die in Hem zijn, mogen we deze zienlijke en tastbare zaken onderzoeken, om zo meer te verstaan van de geestelijke en onzienlijke dingen!