Daniël 6: Daniël in de leeuwenkuil 🔈

Misschien wel de bekendste geschiedenis van het boek Daniël is die over Daniël in de leeuwenkuil. Bij nadere bestudering blijkt het niet slechts een verhaal te zijn over Daniël, maar is het ook een schitterende uitbeelding van de dood en opstanding van Christus. Zoals Hij terecht kwam in het graf, zo werd Daniël in de leeuwenkuil geworpen. Om er vervolgens weer, vroeg in de morgen, uit opgericht te worden.

De hele geschiedenis is profetisch, met meerdere lagen, want ook van Israël wordt gezegd dat het uit de dood zou worden opgericht en levend gemaakt zal worden.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

PowerPoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 17 februari 2019