begraven op het gebergte van Efraïm

In een vorige blog over de dood van Jozef, verwees ik naar de overeenkomst met de dood van Jozua. Beiden werden 110 jaar oud. In het gedeelte waarin over de dood van Jozua gesproken wordt (Joz.24:29), wordt ook vermeld dat de instructie die Jozef in Genesis 50 gaf, om zijn beenderen in het land Kanaän te begraven, wordt uitgevoerd (Joz.24:32). Hiermee worden de figuren Jozua en Jozef verbonden, beiden zijn typen van Christus. In het laatste vers van Jozua 24 vinden we nog een laatste opmerking, die ons wijst op een andere link.

Jozua 24
33 Ook stierf Eleazar, de zoon van Aaron, en men begroef hem op de heuvel die aan zijn zoon Pinehas was gegeven, op het gebergte van Efraïm.

Koninkrijk
Eleazar wordt, net als Jozua, begraven op het gebergte van Efraïm. Efraïm is de zoon van Jozef naar wie het eerstgeboorterecht ging (Gen.48:17-19). Hij zou worden tot een volheid van natiën (Gen.48:19). Het is de uitbeelding van hoe het eerstgeboorterecht via die andere Zoon van Jozef, Jezus Christus, terecht zou komen onder de natiën. Een hoge plaats, zoals een berg of gebergte, zijn de uitdrukking van het (verborgen) Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde (Kol.1:13).

Koning en Hogepriester
Jozua staat tegenover Mozes, die model staat voor de wet. Jozua is degene die als leidsman Israël in het beloofde land bracht. Hij is de uitbeelding van de Ware Jozua, de overste Leidsman (>Koning) en voleinder van het geloof (Hebr.12:2). Eleazar is de zoon van Aäron en was de tweede hogepriester. Hij representeert het hogepriesterschap van Melchizedek, dat niet is naar de wijze van Aäron (het oude verbond), maar naar het nieuwe verbond (Hebr.9:15) en ook dat is natuurlijk een type van Christus.

Als Israël haar Messias zoekt, haar overste Leidsman, of haar Hogepriester, waar bevindt Hij zich dan nu? Hij is te vinden “op het gebergte van Efraïm”, namelijk onder de natiën.

Kolossenzen 1
27 (…) de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim onder de natiën: Christus onder jullie, de hoop van de heerlijkheid.