overwonnen door het kwaad

In de Romeinen brief zegt Paulus dat wij geen kwaad met kwaad zouden vergelden (12:17) en ook in andere brieven spreekt hij hiervan (1 Thess.5:15). Het is beslist geen nieuwe waarheid die Paulus openbaart, want we vinden dit al terug in de Hebreeuwse bijbel (Spr.20:22). In die laatste tekst klinkt ook door waarom we geen kwaad met kwaad hoeven te vergelden. Wij kennen een God, die al het kwaad, al het onrecht, zal rechtzetten.

Romeinen 12
21 Laat je niet overwinnen door (lett: onder) het kwaad, maar overwin in het goede het kwaad.

het goede
Wat Paulus bedoelt met het goede blijkt uit het voorgaande in Romeinen 12. Zegen wie jullie vervolgen, zegen en vervloek niet (:14), heb het goede op het oog van alle mensen (:17), leef voor zover het van jullie afhangt in vrede met alle mensen (:18), enz. Al deze dingen zijn terug te leiden op de erkenning dat God werkelijk God is: uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen (11:36). God gaat spoedig een einde maken aan deze boze aeon (Gal.1:40, maar wij mogen Hem nu al kennen en veranderd worden in ons denken, een denken dat haaks staat op het denken in deze aeon (12:2).

onrecht
Dat laatste kan frustratie oproepen. Wij zien immers zoveel onrecht om ons heen. Sommige gelovigen worden daardoor geprikkeld om het kwaad aan te wijzen en te ontmaskeren. Maar ook dat is een frustrerende zaak, want in een boze aeon komt daar geen einde aan. Van de waarheid is er slechts één, maar van de leugen zijn er ontelbare. Satan wordt immers genoemd: de vader van de leugen (Joh.8:44).

leven in het goede
Wie strijd tegen het kwaad, wordt beheerst door het kwaad. Zoals degene die strijdt tegen de zonde, wordt beheerst door de zonde (Rom.6:14). Over wie heeft Paulus het in Romeinen 6, over zondaren die gewoon hun leven leiden in deze wereld, zonder besef van God? Nee, hij heeft het daar over godsdienstige mensen, die onder de wet zijn en er alles aan doen om zonde te vermijden en te bestrijden. Juist zij worden beheerst door de zonde. Zo is het ook met degenen die het kwaad denken te moeten bestrijden. Zij worden beheerst door het kwaad. Hoe bevrijdend zijn dan de woorden van Paulus: laat het kwaad je er niet onder krijgen, dat is niet de sfeer waarin wij leven. Overwin in het goede, het kwaad!