genade

Als je de vraag: ‘wat is genade?’ intikt op google, kom je op allerlei christelijke websites die naar voren brengen dat genade heeft te maken met zaken als vergeving en betaling van schuld. Ook de woordenboeken sluiten zich hierbij aan met betekenissen als: absolutie, clementie, vergeving, gratie, vergiffenis, kwijtgescholden straf, enz.

gezonde woorden
Wie een concordantie pakt, ziet dat het woord genade ongeveer 175 keer voorkomt in de bijbel. Ik beperk me tot de Statenvertaling en reken woorden als genadig en genadegift nog niet eens mee, want dan komen er nog tientallen voorkomens bij. Genade is dus een belangrijk begrip in de Schrift en daarom is het voor ons ook belangrijk om te weten wat het inhoudt.
Als we gezonde woorden (2 Tim.1:13) gebruiken, moeten we ook de inhoud van die begrippen kennen. Veel bijbelse begrippen en woorden, worden in een religieuze context gebruikt en hierdoor uitgehold en van hun betekenis ontdaan. Vaak kennen we dan ook de exacte betekenis ervan niet meer. Woorden krijgen een religieuze klank, omdat dit ook de setting is waarin ze gebruikt worden.

gunst
Wie het begrip genade opzoekt in de Schrift komt al snel tot de conclusie dat genade is: iets dat verheugt, iets dat blij maakt. De studiebijbel geeft het Hebreeuwse woord chen (H2580) dat vertaald wordt met genade, redelijk consequent weer met gunst en dat woord dekt de lading ook erg goed.
Als wij genade ontvangen, ontvangen wij gunst, of: vreugde om niet.
Genade is een gunstbewijs. Het heeft niets met het gedrag of de persoon van de ontvanger te maken. Het kan er wél mee te maken hebben hoe de ontvanger tegen de dingen aankijkt. Zo kan de één blij worden van het werk dat hij mag doen, terwijl een ander er zich niet in verheugt. Ook te kunnen genieten is een gave van God (Pred.3:13, 5:18).

Een greep uit de Schrift wat genade is en wat genade doet:

•Genade is: grote weldaad/goedertierenheid bewijzen (Gen.19:19)
•Genade is: gunstig gezind zijn (1 Sam.5:27)
•Genade heeft met genegenheid te maken. Aangenaam zijn in de ogen van…. (Esth.5:2, 8:5)
•Genade heeft van doen met barmhartigheid (Dan.1:9)
•Woorden van genade zijn aangename woorden (Luk.4:22, Kol.4:6)
•Genade redt (Hand.15:11)
•Genade is het tegenovergestelde van verdienen (Rom.11:6)
•Genade is om niet, gratis, zonder reden, voor niets (Rom.3:24)
•Genade is vrede hebben met God, vrede hebben naar God toe (Rom.5:2)
•Genade is sterker dan zonde: waar zonde toeneemt, daar is genade uitermate overvloedig (Rom.5:20)
•Wie leeft onder genade, leeft niet meer onder heerschappij van zonde (Rom.6:14)
•Genade staat tegenover werken/verdienen (Rom.11:6)
•Wie denkt in de wet te worden gerechtvaardigd, is afgevallen van de genade (Gal.5:4)
•Genade is onbeperkt. Het is overtreffende rijkdom van genade (Ef.2:7) en genade is overweldigend (1 Tim.1:14)
•Het is genade dat wij gered zijn (Ef.2:8), dat wij in Hem geloven en voor Hem lijden (Fil.1:29)
•Het woord van de waarheid =  het goede bericht = de genade van de God (Kol.1:5-6)
•Genade is reddend en is verschenen aan alle mensen (Tit.2:11)
•Genade voedt ons op (Tit.2:12) en bevestigt het hart (Hebr.13:9)
•Wij worden gerechtvaardigd door Zijn genade (Tit.3:7)
•In deze huishouding van genade (Ef.3:20) is genade het heersende begrip. De troon van God, heet dan ook: de troon van de genade (Hebr.4:16). Wij leven onder, dat wil zeggen: onder heerschappij van, de genade (Rom.6:14)
•God is de GOD, dat wil zeggen: de Beschikker en Plaatser, van alle genade! (1 Petr.5:10)

Romeinen 3
23 Want allen hebben gezondigd en hebben tekort aan de heerlijkheid van God,
24 en worden om niet gerechtvaardigd in Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.