Genesis 42:19-22 de broers in benauwdheid

Gods oordelen zijn naar waarheid (Rom.2:2). Dat wil in ieder geval zeggen dat door zijn gerichten de waarheid aan het licht komt. Alles wat verborgen is, zal openbaar worden (1 Kor.4:4). Dat zien we ook in deze geschiedenis van Jozef, die zijn broers beproeft.

Genesis 42
19 Indien jullie rechtschapen zijn, laat dan één broer van jullie gebonden blijven in het huis van jullie bewaring. En jullie, gaat heen, brengt graan voor de honger van jullie huizen.
20 En brengen jullie je jongste broer tot mij, opdat jullie woorden worden waargemaakt en jullie niet sterven. En zij deden alzo.
21 En zij zeggen tot elkaar: Waarlijk, wij zijn schuldig voor wat wij onze broer aangedaan hebben, want wij zagen de benauwdheid van zijn ziel, toen hij ons smeekte, maar wij luisterden niet. Vanwege dit komt deze benauwdheid over ons.
22 En Ruben antwoordt hen, zeggend: Heb ik het jullie niet gezegd, zeggend: Bezondig je niet aan de jongen! Maar jullie luisterden niet. En zijn bloed, inderdaad, zie, het wordt van ons opgeëist.

deze benauwdheid
Uit deze verzen blijkt iets dat we in Genesis 37 niet teruglezen. Jozef heeft de broers (om zijn leven) gesmeekt toen ze hem in de kuil wierpen en toen ze hem verkochten aan de langs reizende karavaan. Zij hebben zijn gesmeek genegeerd en Ruben brengt de benauwdheid die nu over hen komt, direct in verband met wat zij hun broer hebben aangedaan. Deze benauwdheid, die over het huis van Jakob komt, staat voor de grote verdrukking die in de nabije toekomst over het volk Israël zal komen, vanwege hun ongeloof. Deze periode wordt in de profetieën aangeduid met een tijd van benauwdheid, een tijd van benauwdheid voor Jakob, of soortgelijke termen (o.a. Jer.30:7; Dan,12:1; Obadja :12,14).

Israëls herstel
Deze tijd van benauwdheid heeft als doel het volk Israël tot bekering te brengen. In dit proces zullen zij met zichzelf bekendgemaakt worden. De grote verdrukking zal erger zijn dan alles wat het Joodse volk al heeft meegemaakt (Dan.12:1; Matth.24:21), maar het zal resulteren in het herstel van Israël. Gods oordelen zijn weliswaar heftig, maar altijd kort. Totdat het doel bereikt is.

Psalm 30
6 want een moment duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen…