nieuw bookazine: Kaïn en Abel

Bij Stichting Evangelie Om Niet is een nieuwe bookazine uitgekomen met de titel: Kaïn en Abel. Over de broedermoord die we vinden op de eerste bladzijden van de bijbel. Deze brochure is via de website van Evangelie Om Niet te lezen, downloaden en te bestellen.

inhoud
Er zijn er nogal wat details in deze geschiedenis die worden misverstaan, maar belangrijker nog is dat deze gebeurtenissen een profetische strekking hebben. Het is een illustratie van Israël dat haar broeder, de Messias, doodde. Net als Kaïn werd het volk verstrooid over de aarde. En God zorgde voor een plaatsvervanger van Abel: een nieuwe zoon van Adam …