begrafenis: uitbeelding van hoop

Een begrafenis is volgens de definitie: een vorm van lijkbezorging waarbij iemand die overleden is begraven wordt. Zo zijn er ook andere vormen van lijkbezorging, zoals bijvoorbeeld cremeren. Ook met betrekking tot het begraven van doden zijn er diverse tradities. Maar waarom begraven wij onze doden eigenlijk?

praktisch nut
In onze Westerse maatschappij denken we erg commercieel en functioneel. Vragen die we ons stellen zijn: wat levert het op, wat is het praktisch nut of wat hebben we eraan?
Als we deze vragen beantwoorden met betrekking tot het begraven van doden, is het antwoord op alle vragen: niets. Daar zit dus blijkbaar niet de waarde in, maar waarin dan wel?

opstanding
Paulus spreekt in 1 Korinthe 15 over het begraven van doden en wijst op hetgeen dat achter de dood ligt, opstanding van de doden. Hij vergelijkt dit met een zaadkorrel die in de grond gelegd wordt:

1 Korinthe 15
35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij?
36 Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn,
37 en als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders.

typologie
Als een boer zaad in de grond zaait, zaait hij iets dat in zichzelf dood is, een dode zaadkorrel (vergelijk Joh.12:24). Als er niets met dat zaad gebeurt, zal het niet tot leven komen. Het zaad komt tot leven doordat er water en licht bij komt. Water is een beeld van het woord van God (Ef.5:26) en ook licht is daar een type van (Ps.119:105). Beiden zijn onmisbaar om leven tot stand te brengen.
De zaaier zaait het zaad in de verwachting dat dit dode zaad tot leven zal komen, wortel zal schieten, zich zal oprichten en vrucht zal voortbrengen.

verwachting
Zo is het ook met het begraven van doden. Wij vertrouwen een dood lichaam toe aan de aarde in de verwachting dat bij het klinken van Gods woord (1 Thess.4:16) de doden opgewekt zullen worden. Zoals er bij een zaadje dat in de aarde gelegd is, water en licht komt, waardoor het tot leven komt en zich opricht, zo zullen de doden die wij aan de aarde toevertrouwen opstaan! Dat geeft een begrafenis waarde, door de hoop die wij hebben (1 Thess.4:13).

Elk mens die in Adam gestorven is, zal in Christus worden levend gemaakt (1 Kor.15:22). Alle doden zullen eens worden opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht.

1 Korinthe 15
42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid;
43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.

1 Thessalonicenzen 4
18 Bemoedig elkaar daarom met deze woorden!