het lange haar van Simson

Het geheim van Simson zat hem (voornamelijk) in zijn lange haar. Dat was één van de onderdelen van zijn Nazireeërschap. Zoals lang haar bij de vrouw een uitbeelding is van heerlijkheid (of: eer), zo is dat bij de man tegenovergesteld. Voor de man is lang haar geen heerlijkheid, maar is het zonder eer.

1 Korinthe 11
14 Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het oneer voor hem is?

zonder eer
Het Griekse woord (atimia) dat hier vertaald is met oneer, wordt in andere vertalingen vertaald met “schande”. Maar letterlijk betekent het geen-eer, of: zonder-eer. Voor de man is er dus geen eer in om lang haar te hebben, in tegenstelling tot de vrouw. Het lange haar dat Simson droeg, is dan ook een beeld van de komst van de Here Jezus in vernedering, zonder eer. Het is een uitbeelding van onderwerping aan Zijn Vader.

kracht
Maar lang haar is in de Schrift ook een beeld van kracht, van de werken van de mens. Haar op het hoofd spreekt van de kracht van het denken, schaamhaar van potentiekracht, enz. Het spreekt van dat wat het vlees voortbrengt. Lang haar is dan ook een bedekking (1 Kor.11:15) en daarmee een uitbeelding van de wet, die immers gelegd werd op het vlees. Simson’s lange haar spreekt van Hem die kwam onder de wet, in het vlees, zelfs gelijk aan zondig vlees, hoewel hij niet zondigde (Hebr.4:15):

Galaten 4
4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet.

Romeinen 8
Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij zwak was door het vlees, heeft God, die zijn eigen Zoon zendt in de gelijkenis van het vlees van de zonde, en om de zonde, de zonde veroordeelt in het vlees.

Absalom
In de Schrift vinden we dan ook niet veel mannen met lang haar, hoewel plaatjes in de kinderbijbels ons iets anders willen laten geloven. Het enige andere voorbeeld dat ik ken van een man die lang haar had, is Absalom. Ook hij is een uitbeelding van een leven onder de wet. Wanneer Absalom de heerschappij grijpt, met goedkeuring en instemming van het volk Israël, verdwijnt David, die een type is van Christus, en verbergt zich. Pas wanneer Absalom dood is, verschijnt David weer…