Simson 🔈

Een 3-delige serie over Simson. Hij wordt meestal niet gezien als een goed voorbeeld, maar toch is hij een type (=voor-beeld) van Christus. In deze studies zien we waarom.

Simson (1)
De figuur Simson spreekt erg tot de verbeelding. Het zijn spannende verhalen en daarom ontbreken ze meestal ook niet in kinderbijbels. Maar vaak worden zijn geschiedenissen bezien door een ethische bril en vindt men Simson een slecht voorbeeld. Maar deze studie gaat over het goede voorbeeld dat Simson is. Hij is namelijk een type (voor-beeld) van Jezus van Nazareth in Zijn eerste komst. Alle details die we in deze hoofdstukken van Richteren vinden beschreven, wijzen ons in die richting: Simson’s lange haar, het nazireeërschap de aankondiging van zijn geboorte, de verscheurde leeuw, maar ook de bijen en de honing, alles spreekt van Hem, de ware Verlosser!

Simson (1) deel 1 (Richteren 13)
Simson (1) deel 2 (Richteren 14:1-9)
Powerpoint

Simson (2)
Deze studie gaat over Richteren 14 en 15. In Richteren 14 vinden we beschreven dat Simson zich een bruid verwerft. Dit spreekt van Jezus Christus, die kwam tot Zijn volk om een (nieuw) verbond te maken. Maar wie zijn de 30 metgezellen aan wie Simson een raadsel opgeeft? En wat is de betekenis van dit raadsel? Het huwelijk eindigt in een fiasco en Simson trekt zich terug.

In Richteren 15 vinden we dat Simson in de dagen van de tarweoogst terugkeert tot de vrouw, maar dat zij niet beschikbaar is voor hem. Simson vangt 300 vossen en bindt ze staart aan staart met een fakkel ertussen. Het land, dat gereed lag om te oogsten, gaat in vlammen op. Zoals dat ook met Israël gebeurde aan het begin van onze jaartelling. Jeruzalem en de tempel werden verwoest, Israël werd terzijde gesteld en het heil ging naar de natiën.
Voor degenen die delen in de vernedering van Christus, is er levend water. Voortgebracht uit een ezelskaak: een kaak van een dode ezel, die desalniettemin levend water voortbrengt. Een type van opstandingsleven!

Simson (2) deel 1 (Richteren.14:10-20)
Simson (2) deel 2 (Richteren 15)
Powerpoint

Simson (3)
Op deze derde en laatste studiemiddag over de figuur van Simson hebben we Richteren 16 besproken. De eerste verzen vertellen hoe Simson een hinderlaag wordt gelegd als hij een hoer bezoekt in de stad Gaza. Simson staat rond middernacht op, ontwricht de stadspoorten, neemt die op de schouders en zet ze op een berg bij Hebron. Het is een schitterend type van de triomf van Jezus Christus die de poorten van het dodenrijk overweldigde door op te staan uit de doden, te verdwijnen in de hoogte en zo de overheden en machten in hun hemd zette (Kol.2:15).

Het tweede, en veruit grootste deel, van Richteren 16 beschrijft de geschiedenis van Simson en Delila. Hoe Simson kaal geschoren werd en verraden werd in het huis van degene die hij liefhad. Ook dit is een uitbeelding van de Heer, die kwam tot het volk dat Hij liefhad en als een schaap dat stom is voor Zijn scheerders en als een lam ter slachting werd geleid. Het verhaal van Simson eindigt in de tempel van Dagon, waar hij sterft met de Filistijnen. “Één stierf voor allen, dus zijn allen gestorven…”

Simson (3) deel 1
Simson (3) deel 2
Powerpoint