de dood verslonden tot overwinning 🔈

In het slot van 1 Korinthe 15 openbaart Paulus het geheimenis, dat niet alle gelovigen zullen ontslapen, maar dat degenen die nog leven bij de komst van Christus, op dat moment veranderd zullen worden. Ook dat is een moment van levendmaking, zoals uitgebreid beschreven in dit hoofdstuk. Doden zullen opgewekt worden en levend gemaakt worden op hetzelfde moment als de levend overgeblevenen zullen worden veranderd. “Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen”.

Ook geeft Paulus nog een conclusie in het laatste vers van het hoofdstuk. Wat werkt het uit als wij de levende God kennen en Zijn plan met al Zijn schepselen?

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  16 juli 2017